11 aug 2013

Hur farlig är kärnkraften? Diskussionsfrågor utifrån kärnkraftshaverierna i Japan

Arkiv
Kurs: Fysik, Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

KOPPLING TILL LÄRO- OCH KURSPLANER
För grundskolan:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

FÖRBEREDELSER
Starta gärna med vårt lektionstips med grafik kring kärnkraft och härdsmältor.

METODIK
Frågor att diskutera i helklass, i par eller grupper. Låt gärna eleverna skriva svar på frågorna individuellt innan diskussionen startar, så att alla hinner tänka efter och formulera sig.

1. Om Sverige och kärnkraft

 • I Sverige kommer hälften av vår energi från kärnkraft. Om vi avskaffar kärnkraft, hur ska vi ersätta den?
 • Hur påverkar kärnkraften miljön när inga olyckor sker? (Påverkan på växthuseffekten, slutförvaring, uranbrytning)
 • På vilka sätt kan vi i Sverige minska vårt behov av elektricitet från kärnkraft?
 • Anta att en folkomröstning säger att vi ska stänga alla våra kärnkraftverk om 25 år. Hur ska vi hantera den situationen?
 • Vilka effekter tror du att en stängning av svenska kärnkraftverk kan ge vår livsstil (vi bor i stor uppvärmda hus, köper mycket nya maskiner/kläder, våra maskiner drar energi…)
 • Hur mycket är du beredd att förändra din livsstil för att vi ska stänga kärnkraften?
 • Är du beredd att riskera en kärnkraftsolycka?

2. Titta på grafiken som visar kärnkraftverken som ligger i jordbävningsområden (länk ovan).

 • Borde kärnkraftverken ligga där de ligger?
 • Om inte, vad kan man göra åt saken? Kan man förbjuda kärnkraftverk på farliga platser?
 • Vem eller vilken institution kan genomföra ett sådant förbud och se till att det efterlevs?
 • Vad händer om man bombar ett kärnkraftverk tror ni? T ex flygbomba i krig eller om en terrorist har det som mål?
 • Skulle man kunna tänka sig att länder som har stabil berggrund får ha kärnkraftverk, och exportera elektricitet? Är det ett rättvist och bra förslag? Varför/varför inte?
 • Om man skulle bestämma att alla kärnkraftverk skulle stänga inom 50 år, samtidigt som oljereserverna på planeten beräknas ta slut

3. Avslutande fyrahörnsövning:
Hörn 1: Jag är för kärnkraft i alla länder.
Hörn 2: Jag är emot all form av kärnkraft i hela världen.
Hörn 3: Vissa ska få ha kärnkraft.
Hörn 4: Eget alternativ.

Låt eleverna motivera sina val och be dem förklara hur de tänker om konsekvenserna av sin ståndpunkt, både för sig själva, Sverige och världen.

Bakgrund:
Artikel från Sydsvenskan (2008) som pekar på att kritiken mot kärnkraften nästan försvunnit.

Information från Strålskyddsmyndigheten om hur ett svenskt kärnkraftverk fungerar.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.