13 mar 2013

Hugo Chavez är död – vem var han?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Introduktion: Textanalys

Vem var Hugo Chavez? Läs nyhetsartiklar om Chavez. Nyhetsartiklar ska vara faktatexter, det vill säga fria från skribentens åsikter. Åsikter kan dock finnas i direkta citat, pratminus. Läs och analysera texterna nedan. Är de neutrala? I de åsikter som finns kan journalisten välja att bara citera negativt eller positivt om Chavez. Är citaten väl balanserade?

Lägg märke till att i länktexterna ligger flera länkar till andra artiklar. Med andra ord mycket att läsa!

Länkar:
Dagens Nyheter: Chavez har fått en ny infektion
Svenska Dagbladet: Hugo Chavez död
TT:s text, här hämtad från Helsingborgs Dagblad: President Hugo Chavez död
Undersök vilken text er lokaltidning publicerade. Använd Mediekompass tidningssök ”Sök på vad svenska tidningar skriver” och skriv in ”Chavez död”.

Inriktning 1: Vem var Chavez?

Bilda dig en uppfattning om denne kontroversielle politiker. Det har skrivits åtskilliga personliga åsiktstexter om Chavez, ledare, krönikor, debattinlägg, m.m.
Följ nedanstående länkar, läs och begrunda. Skaffa dig en åsikt om Chavez och avsluta med att debattera i klassen.

Länkar:
Ledare ur Västmanlands Läns Tidning: Oljan gav Hugo Chavez pengar och makt
Ledare ur Dagens Nyheter: Venezuela efter Hugo Chavez
Ledare ur Upsala Nya Tidning: Trots allt var Chavez vald
Krönika av Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg: Demokrater borde se Venezuelas framsteg
Har din lokaltidning kommenterat Chavez död på ledarplats eller publicerat insändare/debattartiklar?

Inriktning 2: Vad tyckte andra om Chavez?

Chavez var en inspirationskälla för flera andra politiker i Latinamerika. I de flesta länder i Sydamerika finns idag ”vänsterpolitiker” vid makten. Vad skriver tidningarna om exempelvis Evo Morales, Rafael Correa och Ollanta Humala, och deras uttalanden om Chavez.
Googla ”Chavez död” samt något av namnen ovan. Sök efter uttalanden från någon/några av presidenterna. Sammanställ dina resultat och diskutera i klassen.
Sveriges Radio har gjort en sammanfattning här.

Inriktning 3: Läs vad tidningarna i Venezuela skrev om Chavez

Och så för alla som läser spanska:
Si ustedes están aprendiendo español aprovechen de leer algunos de los periódicos venezolanos.
El universal y El Nacional son los periódicos más grandes en Venezuela y también los más políticamente neutrales. Aporrea y sobre todo Diario Vea son periódicos a favor de Chávez, es decir, ”Chavista”. Los periódicos que politicamente están en contra de Chávez, es decir, ”anti-Chavista”, son Tal Cual och Quinto Día. ¿Son similares los periódicos venezolanos a los periódicos suecos?

Kopplingar till skolans styrdokument

I ämnet samhällskunskap finns mängder av kopplingar till detta lektionstips. Ett kort citat bara:

Eleverna ska söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Tidsåtgång
Ta en lektion på er att söka information om Hugo Chavez (introduktion). De båda inriktningarna bör vardera ta minst en lektion i anspråk.

 

Förberedelser

Tillgång till dator för samtliga elever.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.