04 sep 2013

Har du “rätt” namn? Om namnets betydelse och varför vi byter

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Uppgift 1

Passar för: Åk 1-6
Syfte: Att inventera namnen i klassen och vad de betyder
Tidsåtgång: 40 min
Genomförande: Ge gärna eleverna i läxa att ta reda på hur de fick sitt namn och vad det betyder.
1. Gör en inventering av namnen i klassen. Vad betyder namnen? Finns det en historia kring namnet? Är de namngivna efter en viss person? Har de någonsin velat byta namn? Spelar det någon roll var man heter?
2. Diskutera resultatet. Gör en hemlig låda (anonym) och låt de elever som vill, skriva en motivering varför de skulle vilja byta.
3. Gör en drömlåda, alltså låt eleverna skriva sina favoritnamn på lappar (förnamn). Kanske valde flera samma namn? Gör en klassens namntopplista!

Uppgift 2 (värderingsövning)

Passar för: Åk 4-6
Syfte: Att diskutera hur namn kan ha olika laddning
Tidsåtgång: 40 min
Genomförande: Sitt i ring så att ni har ögonkontakt. Efter varje fråga kan du låta en eller två få motivera.

1. Anta att du ska gifta dig. Hur skulle du vilja göra med efternamnet? Låt klassrummets fyra hörn representera följande svar
a) Jag vill behålla mitt namn
b) Jag vill ha två namn
c) Jag vill hitta på ett nytt namn
d) Annat alternativ

2. Sätt er i ringen igen. Byt plats om du tror att svenskarna är det folk som byter efternamn mest i hela världen (sant).

3. Diskutera varför det är så. Tycker ni att det är bra eller dåligt? Många känner att deras namn inte passar dem. Är det rätt att det är föräldrarna som bestämmer ens namn? Hur skulle det annars kunna vara?

4. Tror du att de flesta vill bli av med ett sonnamn (alltså ett namn som Johansson) eller vill de skaffa sig det? Byt plats om du tror att de vill bli av med det (sant). Varför tror ni att det är så?

5. En del vill ”piffa till” sina namn, alltså ändra stavningen så att den blir mer ovanlig. Byt plats om du har ett förslag på hur man kan piffa till Sara Karlsson (skriv det gärna på tavlan)

6. För att få byta namn måste man få det godkänt av Patent- och registreringsverket. Byt plats om du tror att följande ansökningar fick godkänt?
a) Line (ja)
b) Golva (nej)
c) Twilight (betyder skymning, nej)
d) Vilda (ja)
Fanns det något av namnen som ni tycker borde ha godkänts (eller inte godkänts)?

7. Läs upp utdraget ur en artikel om namnbyten. Diskutera sedan i par om ni tycker att han gjorde rätt. Hur mycket tror ni att namnet har betytt för politikerns framgång?

En känd politiker hette från början Dick i förnamn. Det var ofta någon som kom fram och gjorde sig rolig över namnet Dick, eller rättare sagt den amerikanska översättningen av namnet (snopp).
–  Eftersom det inte bara hände en gång, kunde det bli lite tröttsamt. Men egentligen brydde jag mig inte. Jag brukade svara att ”redan indianerna döpte sina krigare efter deras främsta egenskaper…” Det brukade få tyst på dem. Mer störande tyckte han att det var när ”moralismen” började dyka upp bland dem som gjorde programvara till datorer. Plötsligt kunde han inte använda sitt förnamn när han registrerade webbsidor eller skapade användarkonton på nätet. Namnet Dick ströks till och med ur mejl.”Det var väldigt irriterande, och opraktiskt, så till slut beslutade jag mig för att byta namn”.
Här kan ni läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet och få veta vilket efternamn Dick tog (Rick Falkvinge, fd partiledare för Piratpartiet).

Fler länkar:

Dagens Nyheter: Säljare byter till svenska namn
Dagens Nyheter: Att ha ett namn är en mänsklig rättighet
Svenska Dagbladet: Originella namn social markör

Koppling till läroplanen (centralt innehåll i ämnet samhällskunskap)

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig¬heter i enlighet med barnkonventionen (varje barn har rätt till ett namn och en identitet) .

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.