22 sep 2013

Gissa vem?

4-67-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 sep 2015

Han ler lite blygt och rättar till de spröda glasögonen. På flytande italienska beställer han så in två koppar glödande espresso innan han på mjukaste värmländska undrar om vi inte ska flytta till ett mer avskilt bord.

Denna påhittade reportageinledning står Lisa Wiktorsson, journalist i Göteborg för. Låt dina elever också pröva att göra liknande personbeskrivning som passar som inledning till ett reportage.

De låtsas att de har intervjuat en för klassen känd person och gör en personbeskrivning som inte direkt avslöjar vem det rör sig om. Eleverna använder alla sinnen till denna beskrivning och beskriver klädsel och utseende, gester, tonfall och andra personliga drag som de uppfattar att personen har.

Många reportage inleds med en sådan här personbeskrivning för att locka till fortsatt läsning. En ingress ska inte vara alltför lång. Det räcker att eleverna i denna övning skriver ett par meningar och slutar innan de måste avslöja vem personen är.

Om eleverna har svårt att komma på någon kändis att beskriva kan de leta efter lämpliga personer i tidningar.

När alla är klara är det dags att tävla i klassen. Var och en läser upp sin personbeskrivning och övriga i klassen gissar vem.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.