04 sep 2012

Framtidsdrömmar utifrån tidningens texter

1-34-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
När eleverna arbetar med framtidsfrågor tränar de att:
– tolka information och sätta in den i, för eleverna, relevanta sammanhang
– sammanställa fakta och göra rimliga bedömningar
– kunna göra jämförelser och förutspå framtida behov
– utifrån dagens trender dra slutsatser om framtidens samhälle
– analysera den historiska betydelsen av dagens händelser i framtida samhällen

DRÖMSEMESTERN
1. Låt eleverna välja destination för en drömsemester genom att läsa tidningarnas annonser och resebilagor. Om de vet var de vill åka men inte hittar det i tidningen, kan de rita en bild.
2. Klipp ut annonser och bilder för det valda resmålet.
3. Eleverna redovisar muntligt vart de vill åka och varför.
4. Därpå skriver de en kort text om vad de vill göra på sin drömsemester och målar en bild till sin text.
Gå gärna vidare genom att låta eleverna planera vad som ska tas med på resan. Beräkna kostnaderna för resan. Gör en faktaruta om landet. Vad kan de förvänta sig för väder på resmålet?

DRÖMYRKET
Vad vill du bli när du blir “stor”? Lär mer om olika yrken och utbildningar genom att bläddra i tidningens nyhetssidor, tjänsteannonser och utbildningsbilagor.
1. Låt eleverna leta i tidningar efter bilder på människor i olika arbeten. Klipp ut och klistra in bilderna i en skrivbok.
2. Gå igenom tidningens annonser för tjänster. Klipp ut annonser och klistra in dem tillsammans med bilderna på människor i olika arbeten.
3. Redovisa och diskutera vilken typ av utbildning och praktik som behövs för de olika jobben.
4. När elevernas böcker börjat fyllas med olika yrken kan klassen fundera över vilka av yrkena som inte fanns för 10, 20, 50 … år sedan. Vilka yrken kommer inte att finnas i framtiden? Varför? Vilka nya yrken kan tänkas ha tillkommit?

UPPFINNINGAR OCH NY TEKNIK
1. Läs upp vad tidningen skriver om uppfinningar, upptäckter och ny teknik. Diskutera med eleverna om vilka problem dessa löser. Vilka kan komma att utnyttja uppfinningen eller den nya tekniken/mjukvaran?
2. Låt eleverna komma med egna tankar kring uppfinningar och ny teknik:
a. Hur kan en befintlig produkt utvecklas eller göras bättre?
b. Kombinera ihop två befintliga produkter till en ny uppfinning.
c. Ge förslag på lösning till ett problem som ännu inte blivit löst.
3. Gör annonser för påhittade produkter, varor och tjänster
4. Låt eleverna skriva rubriker, notiser eller porträtt som berättar om uppfinningar, uppfinnare och ny teknik i historisk tid.

TIDSKAPSELN
En tidskapsel innehåller information om en speciell tidsperiod. Gamla klippböcker, filmer och videoband är exempel på tidskapslar. Låt eleverna göra egna tidskapslar bestående av klipp ur dagstidningen. Varje klipp ska innehålla information om vår tid och om platsen där vi bor. Låt eleverna fantisera om vad som händer när en person hittar deras tidskapsel om hundra år.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.