31 aug 2013

Formulera egna löpsedlar

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
Övningen syftar till att fördjupa elevernas mediekunskap, särskilt kring begreppet löpsedel. Samtidigt knyter vi an till elevernas personliga förhoppningar och framtidsvisioner och inspirerar därmed till viktiga och intressanta samtal.

Gör så här:
Förbered
Samla några olika löpsedlar (fråga i kiosker/affärer). Välj både kvällstidningar, morgontidningar (lokala och riks) från samma datum.
Försök få tag på tomma löpsedlar från tidningen, annars går det bra att använda A3-papper.

Samtala
Samtala med eleverna om löpsedelns funktion. Löpsedeln berättar att tidningen har kommit ut, var den säljs och vilka nyheter den innehåller. Löpsedlar som drar många köpare kallas kioskvältare. För kvällstidningar är löpsedeln extra viktig eftersom läsarna dag för dag avgör om kvällstidningen är värd att köpa. Morgontidningar är inte lika beroende av en säljande löpsedel då de säljer nästan hela sin upplaga via abonnemang.
Läs mer i Tidningens texter A sidan 21-22.

Tidningens Texter DelA

Diskutera
Hur skiljer sig morgon- och kvällstidningars sätt att använda löpsedlar åt?
Vilka löpsedelsord tror du säljer flest tidningar?
Hur påverkas du av löpsedelsrubrikerna?

Gör egna löpsedlar
Låt eleverna göra var sin löpsedel. Den ska innehålla två nyheter. Den ena nyheten ska vara den bästa tänkbara nyheten som kan inträffa ur personligt perspektiv under 2010. Den andra ska handla om den bästa möjliga nyheten som berör andra människor.

Några råd:
– formulera löpsedeln så att du väcker uppmärksamhet och nyfikenhet
– välj kraftfulla säljande ord och uttryck
– var sparsam med orden
– “löpet” bygger på enkla slagord i versaler och över- och underrubriker i gemener
– slagordet bör inte vara längre än 7-8 bokstäver
– över- och underrubriker ska förtydliga budskapet
– löpsedeln ska kunna läsas från långt håll

Redovisa löpsedlarna för varandra, förklara och motivera.
Spara sedan löpsedlarna till slutet av terminen eller året och stäm av.
Hur gick det? Har löpsedeln motsvarats i verkligheten? Varför? Varför inte?

Följ upp
Gör en “tio i topp lista” för löpsedelsord. Obs! Skilj på kvälls och morgontidningar. Undersök löpsedlar under en längre period och notera vilka ord som är vanligast. Diskutera vilka ord som är mest frekventa och varför?

Bakgrund
I debatten om medier får ibland uttrycket “tidningarnas löpsedlar” en negativ klang. Då syftar man ofta på den typ av löpsedlar som ibland på ett provocerande sätt basunerar ut sensationella, braskande nyheter för att locka till spontanköp. Den bilden av löpsedeln bör nyanseras, eftersom olika typer av tidningar använder löpsedlar på olika sätt.

Länkar
Mediekompass (Tidningen i skolan):  Tidningens Texter DelA
Samhälle.nu: Gör din egen löpsedel

Förberedelser

Syfte

Fördjupa elevernas mediekunskaper

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.