22 sep 2013

För de äldre: Synder och dygder

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

* Under medeltiden hade de sju dödssynderna stor plats i människors liv. Fortfarande kan de ses som en riktlinje för det dagliga livet. Har dödssynderna blivit vår tids dygder?

Eleverna välj en eller flera dödssynder och letar material i dagstidningen som belyser begreppet. De söker också motsvarande dygd. Uppmana dem att ge många och olika exempel och motivera sina val.

Girighet – givmildhet
Högmod – ödmjukhet
Vällust – kyskhet
Avund – frikostighet
Frosseri – måttlighet
Likgiltighet – bredvillighet
Vrede – saktmod

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.