30 aug 2013

Följ upp president Obamas Sverigebesök

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1 till flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

President Barack Obama besöker Sverige

Som blott den andre presidenten någonsin från USA, George W Bush var den förste, besöker Barack Obama Sverige. Ett gyllene tillfälle att prata internationell politik i klassrummen då tidningarna och andra medier kommer att vara överfulla med aktuellt material. Ta tillfället i akt!

Från och med den här höstterminen presenterar vi lektionstipsen i tre varianter, en ”kortis” som ska kunna avverkas på max 20 minuter (ofta bara ett samtal kring ämnet), en mellanlång variant som tar cirka 40 minuter och innehåller en kortare uppgift för eleverna och så en lite mer omfattande variant där elevarbetet följs upp med redovisning och diskussioner.

1.  Kortis

Välj en artikel om besöket, nyhetsartikel eller åsiktstext (ledare, insändare, debattartikel). Starta med att eleverna får läsa texten. Försök att vara förberedd med konkreta frågeställningar kring texten:

Är den i grunden positiv?

Vilka fakta finns som eleverna bör känna till?

Kan diskussionen leda fram till en diskussion om besökets vikt? Är besöket bra för Sverige – eller inte?

Följ upp samtalet med att uppmana eleverna att följa rapporteringen i media resten av veckan. Det kan leda till ännu en diskussion i slutet av veckan eller senare.

2. Cirka 40 minuter

Följ upp samtalet i Kortisen med elevuppgifter. Låt varje elev eller par av elever välja en eller ett par svenska tidningar och granska vad de skriver på nyhetsplats eller ledarplats den aktuella dagen. Uppgiften är att granska och jämföra.

När nu hela världen finns tillgänglig så ta en titt på vad de stora tidningarna eller tv-bolagen i USA säger om besöket.

Har ni tillgång till storbild i klassrummet kan redovisningen göras inför hela klassen. Ska övningen hinnas med på en lektion så får man nöja sig med redovisning.

Fokusera redovisningen på likheter och skillnader i rapportering och eller åsikter. Jämför även bildmaterialet. Har alla samma bilder eller skiljer det sig åt? Försök att välja ut den/de bästa.

3. En längre variant (mer än en lektion)

Tänk på att se den här uppgiften som ett smörgåsbord. Om ni inte tänker göra hela så plocka det som ni tycker är intressant och/eller passar in i undervisning just för ögonblicket.

A.         Insamling av analysunderlag. Ge eleverna i uppgift att granska sin lokaltidning under hela vecka 36 och samla allt som skrivs om president Obamas besök i Sverige. Låt eleverna arbeta enskilt eller i par.

B.         Undersök:

1.         Behandlas besöket på ledarplats? Är tidningen positiv till besöket? Ges några negativa synpunkter? Stryk under alla subjektiva påståenden i ledartexten och samla dem i två kolumner, positiva och negativa.

2.         Ges besöket utrymme på insändarsidorna/debattsidorna? Om så är fallet, är insändarna/debattartiklarna positiva eller negativa? Gör på samma sätt som med ledarna, samla subjektiva ord eller bitar av texten och gruppera dem.

3.         Besöket kommer självfallet att få utrymme bland faktatexterna på nyhetsplats också. Varifrån kommer texterna? Har tidningen egen reporter som skriver eller kommer texten från någon nyhetsbyrå, exempelvis TT. Är Obamas besök veckans största inrikesnyhet eller konkurrerar den med något annat?

4.         Utöka din faktakunskap: Vilka andra länder är inblandade i besöket? Vad heter dessa länders statsministrar? Vilka ämnen dominerar samtalen?

5.         Granska bildmaterialet. Vilka bilder väljs? Framställer de personerna som deltar i positiv eller negativ anda? Skulle ni vilja ha andra bilder?

6.         Förra gången en president från USA besökte Sverige blev det upplopp. Hur gick det den här gången? Sök efter protester mot besöket och undersök hur tidningen skildrar dessa.

7.         Om ni har tid: Granska några andra svenska tidningar, försök välja tidningar med olika politisk färg, och se om dessa avviker från din tidning på nyhetsplats eller ledarplats. Några elever i klassen kan ju få den uppgiften medan övriga tittar på lokaltidningen.

C.         Redovisa, diskutera och analysera.

Underlaget för diskussion och analys bör vara stort. Om ni vill spara tid så välj att enbart redovisa arbetena eller enbart diskutera och analysera kring frågor som:

Vad avhandlades egentligen vid besöket?

Vad betyder detta för Sverige? Blir Sverige bara informerade om vad USA vill eller kan ett litet land påverka världens mäktigaste militärmakt?

Eller så dominerar någon fråga som inte kunde förutses när detta skrevs en vecka innan besöket!

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasiet

Eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:

  • kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället
  • kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor

 

Förberedelser

Beställ din lokala tidning till klassen hela veckan eller för någon dag. För en del av övningarna behövs tillgång till datorer för varje elev.

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.