25 sep 2013

Följ nyheterna en hel vecka

4-67-9 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: Nyheter
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Här finns konkreta lektionstips för dig som vill arbeta med dagstidningen som tema under en veckas tid. Här finns extrakunskaper att få om tidningarnas lokala nyhetsbevakning, in- och utrikesnyheter, familjesidor, sport, och insändare och debattartiklar. Förslag finns för både yngre och äldre elever, måndag till fredag.

Vecka 41 arrangeras Tidningsveckan. Här finns listan på medverkande tidningar 2013

Lektionsförslagen nedan finns även i pdf-format, förslag för låg- och mellanstadiet, och förslag för högstadiet och gymnasiet.

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.