25 aug 2013

Extra: Tidningens annonser

1-34-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

 

Extrauppgift: Fokus på annonserna
Annonserna är viktiga i en dagstidning, både i pappers – och nättidningen. De ger inte bara intäkter utan även en aktuell bild av dagens samhälle. Annonsavdelningen och deras medarbetare säljer och producerar annonser efter varje kunds önskemål. Vissa stora annonsörer använder sig av annonsbyråer och skickar färdiga annonser till respektive dagstidning. Alla dagstidningar som finns digitalt arbetar för ökad annonsering i mobilen och på webben.

Årskurs 1-3

Familjens önskeannonser

Låt varje elev göra en annonssida med önskeannonser till sin familj. Eleverna kan ta tidningens annonser och/eller skapa helt egna annonser. Till varje annons ska eleverna skriva vilken person i familjen de tänker på och varför den personen kanske gillar valet av annons.


Kursplanen i svenska

Syfte: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Årskurs 1-3
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.


 

Årskurs 4-6

En lyckad annons

Låt eleverna ge exempel på annonser i dagens tidning som nöjes, rese, mat, detaljhandeln, bilar, om familjen och lediga platser. Diskutera vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Jämför några med rubrik, bild, informativ text och avsändare. Vilken annonsör har bäst rubrik och text. Varför? Kanske kan eleverna bättra på någon som de inte tycker lockar läsarna?


 

Kursplanen i svenska
Syfte: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Årskurs 4-6
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.


 

Tidningsskola
Om annonser

Ju större upplaga en dagstidning har, desto mer kostar annonserna för kunderna. Ett uppslag på två helsidor kostar en vanlig vardag i DN cirka 390 000 kronor, medan samma annons i Nya Lidköpings-Tidningen, en typisk lokaltidning med en upplaga på cirka 25 000 exemplar, cirka 40 000 kronor. Annonser på nätet håller en annan prislista och kan erbjudas i flera varianter. Antalet sålda annonser påverkar antalet sidor i tidningen. Därför varierar antalet sidor från dag till dag.

Alla texter i en tidning har krav på sig att vara lättlästa och begripliga och särskilt viktigt är detta för annonstexter. Sekundsnabbt ska annonsen gripa tag i läsarna.


Lathund för annonser:

  • Huvudrubriken och bilden ska fånga läsarens uppmärksamhet och väcka intresse.
  • Copy, annonstexten, ska locka till handling.
  • Avsändaren ska vara tydlig med kontaktmöjligheter
  • Logga ger snabb igenkänning.

Tips till familjens önskeannonser
Visa eleverna exempel på olika annonser som nöjes, rese, mat, detaljhandeln, bilar, lediga platser, om familjen med mera. Titta på var de olika annonserna är placerade. Berätta vad det är för skillnad på nyheter och annonser och att ju fler annonser det finns i tidningen desto fler sidor blir. De allra tjockaste tidningarna ges ut i samband med helger, särskilt inför julen.

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.