05 sep 2013

Ett dramatiskt datum

7-9Gymnasiet
Kurs: Historia, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 09 dec 2013

Lektionsförslag

A. Kortis, ett samtal eller introduktion (20-40 min):
Låt eleverna läsa igenom texten och diskutera igenom de händelser som texten (-erna) tar upp. Vilken av händelserna är mest betydelsefull i ett historiskt eller samhällsperspektiv. Internationellt eller nationellt?

B. Fördjupning med egen uppgift (minst en lektion)
Låt eleverna fördjupa sig kring en eller ett par av händelserna som förknippas med 11 september. I böcker och på nätet finns en uppsjö information kring vad som hände i Chile, i New York och i Stockholm.
Ge eleverna uppgiften att jämföra det de får fram med det som de läste först. Har den som skrev i tidningen gjort ett gott jobb eller tycker eleverna att något annat borde tagits med?

Förslag på extra fördjupning:
11 september 1973
1. Kuppen i Chile kom att påverka Sverige då många chilenare flydde hit undan brutaliteterna. Hur många ”chilenare” finns det i Sverige idag?
2. Harald Edelstam blev ett namn för många svenskar i samband med kuppen. Ta reda på mer om denne man! Vad tycker ni om hans insats?

11 september 2001
1. Attackerna mot tornen i New York och målen i Washington blev inledningen till ”kriget mot terrorismen”. Hur har det påverkat världen sedan de senaste tolv åren? Irak? Afghanistan? Kontrollerna på alla flygplatser?
2. Vad hände egentligen? Hur många miste livet? Vad hände i ” det fjärde planet” som aldrig nådde sitt mål?

11 september 2003
1. Vad hände den där ödesdigra eftermiddagen den 10 september på NK i Stockholm? Hade Mijailovic några politiska syften eller var det en ren ”vansinnesattack”?
2. Hur minns man Anna Lindh den här dagen, tio år senare?
3. Sångaren och låtskrivaren Mikael Wiehe vägrade arrangörerna att använda hans ”En sång till modet”. Han motiverade det så här: http://www.aftonbladet.se/kultur/article17249061.ab Läs och diskutera hans ställningstagande.

C. Uppföljning (utöver tiden det tagit att arbeta fram underlaget, cirka en lektion)
Låt eleverna redovisa vad de kommit fram till. Följ upp redovisningen med en diskussion kring händelserna. Diskutera de frågor som ställts här i texten, eller det som eleverna själva kommit fram till.

Kopplingar till skolans styrdokument

Historia grundskolan
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Historia gymnasiet
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Samhällskunskap grundskolan
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Samhällskunskap gymnasiet
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Förberedelser

Försök att få tidningar till eleverna onsdagen den 11 september. Är det inte möjligt att få tidningar så granska nätsidorna hos lokaltidningen/-arna, eventuellt andra tidningar. Skriv ut aktuella sidor till eleverna. Titta igenom dagens tidning, eller veckans tidningar. Har ni inte tidningar till alla elever, leta upp aktuella texter och kopiera upp från papperstidningen eller skriv ut aktuella sidor till eleverna. Har ni uppkoppling och projektor i klassrummet så ta fram artiklarna i datorn för att kunna visa.

Syfte

Att fördjupa kunskaperna kring viktiga händelser som påverkat oss i en eller annan mening, och i ett läge när många talar om dessa händelser. Det ni sysslar med i skolan tas sedan upp under kvällen i radio och tv. Kanske görs speciella minnesprogram, människor talar om det. Att fånga upp aktualiteter i nyhetsflödet lönar sig ofta. Dessutom ger det eleverna en möjlighet att delta i aktuella diskussioner, att inte känna sig utanför, inte känna sig ”dumma”.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.