20 maj 2022

En lektion om utgivningsbevis

Gymnasiet
Kurs: Medier, samhälle och kommunikation, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 30 - 60 minuter
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 10 aug 2022

Med ett utgivningsbevis omfattas webbplatser, som till exempel massmedier på nätet, av grundlagsskydd. Som privatperson kan man ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis, men massmedier kan utifrån vissa förutsättningar omfattas automatiskt av det grundlagsskydd som ges.

I den här uppgiften ska ni få lära er mer om utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Vad är en ansvarig utgivare? Vad ger det för typ av grundlagsskydd? Och på vilket sätt är det viktigt för yttrandefrihet och demokrati att massmedier har en ansvarig utgivare?

Ett utgivningsbevis ger grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Då gäller andra lagar om brott har begåtts än vad som gäller för andra webbplatser. Myndigheter har till exempel inte rätt till att granska innehåll på förhand (censurförbud) och andra regler för personuppgifter som annars skulle vara skyddade av GDPR gäller på webbplatsen. Rätten till yttrandefrihet väger större.

Med ett utgivningsbevis bär man med sig ett större ansvar för innehåll som publiceras. Det är utgivaren som ansvarar för det publicerade innehållet och uppgiftslämnare har rätt till att vara anonyma om den eller de begär det. Det innebär att den ansvarige utgivaren kan ställas in för rätta om ett yttrandefrihetsbrott har begåtts. Exempel på yttrandefrihetsbrott kan vara förtal, hets mot folkgrupp eller spioneri.

Massmedier omfattas, som tidigare nämnt, av grundlagsskyddet automatiskt. Myndigheten för Press, Radio och TV, som utfärdar utgivningsbevis, definierar massmedier som till exempel radio- och tv-stationer, musik- eller bokförlag eller en nyhetsbyrå. Däremot omfattas inte stora sociala medier som Facebook och Youtube.

Önskar man ett frivilligt utgivningsbevis till exempelvis sin blogg kan man ansöka om det. Ett antal kriterier måste uppfyllas, som att den är tillgänglig för allmänheten och att det ska finnas en registrerad ansvarig utgivare.

Film och instuderingsfrågor

Se filmen med Ola Vigström, jurist på Myndigheten för Press, Radio och TV, där han beskriver vad utgivningsbevis är, vad det innebär och vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med en ansvarig utgivare. Instuderingsfrågorna kan delas med eleverna innan filmen sätts i gång.

 

 • Vad är ett utgivningsbevis?
 • Vad är en databas?
 • Kan vem som helst ansöka om utgivningsbevis?
 • Vilka skyldigheter finns om man har utgivningsbevis?
 • Varför saknar sociala medier utgivningsbevis?
 • Vad är en ansvarig utgivare?
 • Varför är det bra för massmedia och journalister att det finns en ansvarig utgivare?

Frågorna kan fungera som utgångspunkt till diskussion om ansvarigt utgivarskap. Hur skulle våra informationsflöden se ut om systemet med utgivningsbevis inte fanns? Hade det varit bättre om journalister och skribenter själva tog ansvar för vad som skrivs på webbplatser med utgivningsbevis? Hur tror ni att redaktioner och den ansvarige utgivaren försäkrar sig om att journalisten har kontrollerat fakta och citat?

Ett lektionstips om ansvarigt utgivarskap hittar du här, där Felicia Ferreira, ansvarig utgivare på tidningen Dagen, förklarar sin roll på tidningen.

Läs mer

Koppling till styrdokument

Samhällskunskap 1b, centralt innehåll

 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Medier, samhälle och kommunikation 1, centralt innehåll

 • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen.
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
 • Analoga och digitala medietillämpningars betydelse för medieutvecklingen såväl historiskt som nationellt och globalt samt som plattform för nationell och internationell opinionsbildning.

Förberedelser

Dela ut instuderingsfrågor till klassen innan filmvisning. Bestäm om eleverna ska diskutera sina svar efteråt.

Syfte

Lära sig mer om hur lagar och regler styr svenska medier.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.