03 apr 2013

En berättelse om aprilskämt

4-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 3-4 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 09 dec 2013

Bakgrund

Det är tradition att luras den 1 april. Om man lyckas lura någon säger man ofta ”April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill!”, eller kort och gott: ”April, april!”

Aprilskämt är vanliga i medierna. Ett av de mest uppmärksammade gjordes i tv redan 1962. Då fanns det inte färg-tv. Men nyhetsuppläsaren förklarade att om man trär en nylonstrumpa över bildskärmen på sin svartvita tv så ska programmet kunna ses i färg. Det skämtet finns på tredje plats på listan över tidernas 100 bästa aprilskämt!

Man vet att det fanns aprilskämt I Sverige redan i mitten av 1600-talet. Men varifrån traditionen kommer från början vet man inte. Aprilskämt finns också i andra länder, till exempel Storbritannien och USA. (Källa www.ne.se)

Inspiration

Inled med att berätta om ett aprilskämt och låt sedan eleverna komma med egna exempel. Hämta gärna fler aprilskämt från medierna! Kommer något av årets skämt att platsa på 100-bästalistan?

Övning: Skriv en berättelse på temat ”Det bästa aprilskämtet”

Gemensamt
Gör en tankekarta som tydliggör berättelsens tre faser: inledning, handling, avslutning. Ge exempel på enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljöer som kan finnas med i berättelsen. Påminn om att använda ”pratminus” (talstreck) när man skriver i dialogform. Hämta exempel från tidningen.

Enskilt
1. Låt varje elev göra en egen tankekarta till sin berättelse. Utgå från den modell som du har visat.
2. Låt därefter varje elev skriva sin text.

Parvis
Läs upp texterna för varandra och ge varandra respons. Kom med förbättringsförslag!

Enskilt
Renskriv texterna och sätt samman dem till en tidning, ”Klassens aprilskämt 2013”. Illustrera gärna!

Länkar

Aftonbladet: Läsarnas bästa aprilskämt

Engelskspråkiga sajten ”Museum of hoaxes” med de 100 bästa aprilskämten genom tiderna.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll, svenska, årskurs 4-6, s 224

Läsa och skriva

  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 

Förberedelser

Läs igenom Aftonbladets artikel ”Läsarnas bästa aprilskämt” och välj ut något som passar att berätta för klassen. Se även den engelska länken ”Museum of hoaxes”, som bland annat innehåller en lista med tidernas hundra bästa aprilskämt.

Syfte

Lektionstipset syftar till att stimulera elevernas intresse för att skriva och att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.