11 aug 2013

Empati genom nyhetsbilder

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bilden av den lilla flickan Kim Phuc fick den amerikanska opinionen att vakna och Vietnamkriget fick en vändpunkt. Bilden på flickan, som skriker av smärta när napalmet fräter hennes rygg, togs av fotografen Nick Ut den 8 juni 1972. Nu är bilden aktuell igen.

Bakgrund
Krigets första offer är barnen.
De som inte har något att göra med kriget blir ändå ut satta för det skoningslösa våldet. Kim Phuc är en av skribenterna i den nya boken “Fred! 100 röster mot våld och krig” som i dagarna distribueras till 123 000 16-åringar runt om i landet. Boken uppmärksammar att Sverige har haft fred i 200 år. Ur olika perspektiv beskriver den både små konflikter i vardagen och världens krig.

Nyhetslänkar
Min hud brann men jag kunde springa
Fotografen lyckades fånga något som får oss att förstå
Hon ägnar sitt liv åt barn som far illa i krig

Övriga länkar
Peacepower Diskussionsforum om våld (för ungdomar under 20 år)
En hjälte – Blogginlägg om Kim Phuc

Lektionstips 1
Målgrupp: för de äldre
Bilder som har påverkat oss
Ge bakgrunden till bilden på “napalmflickan”.
Diskutera:
– Vilken betydelse tror eleverna att bilden haft?
– Vad hade hänt om den inte publicerats?
– Hur ska medier beskriva krig och våld för att få folk att reagera?
– Vad krävs för att just du ska engagera dig?
– Vilka andra bilder har påverkat eleverna starkt?

Koppla diskussionen till boken “Fred! 100 röster mot våld och krig” och bryt ner diskussionen till att handla om vardagshändelser.
Stimulera till ställningstaganden. Delta aktivt genom insändare och diskussionsforum som Peacepower.

Lektionstips 2
Målgrupp: för alla
Öka empatin genom bilder
Träna förmågan till empati och förståelsen av olika händelser genom att välja bilder som ger möjlighet till identifikation.

Se till exempel  Möte_med_dagstidningar , lärarhäftet Möte med dagstidningar (s 36-40) i pdf-format, 4.57 Mb

Starta med en diskussion i klassen utifrån en bild som du har valt ut.
Vilken händelse är det fråga om?
Vad känner ni till?
Hur har ni fått reda på det?

Låt varje elev välja den person på bilden som han eller hon vill vara och leva sig in i. Exempel på stödfrågor som sätter igång tankarna:
Vad känner du just i det ögonblick bilden togs?
Vad hände strax innan?
Vad händer sedan?

Lektionstips 3
Målgrupp: för de yngre
Nyhetsbevakning utifrån bilder
Låt en grupp elever granska nyhetsbilder under en vecka.
– Välj veckans bästa, sämsta, roligaste, tråkigaste bild. Motivera.
– Välj den bild som berör eller upprör mest. Motivera.
– Veckans mest positiva nyhetsbild. Motivera.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.