20 feb 2013

Diskussioner utifrån State of the Union-talet

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Engelska, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Introduktion

Titta på New York Times nedteckning av president Obamas tal. Att jobba med hela talet skulle ta mycket lång tid men låt eleverna läsa första och kanske andra sidan. Med efterföljande arbete bör man kunna avhandla de första sidorna på en lektion. Diskutera igenom svåra ord och begrepp. En del av dessa kommer eleverna att stöta på om de ska ge sig på högre studier i samhällskunskap och ekonomi och de är bra att ha med i bagaget.
Några finns här nedan:
grit, grinding, reignite, rubble, bargain, forge, harsh, arbitrary, jeopardize, devastate, ”the sequester”, embrace, crowd out, deficit, prosperity, require, revenue, approach, enact, achieve, amount, bipartisan, ”Affordable Care Act”, subsidies, prescription, loopholes, deductions, comprehensive, encourage, tax code, ensure, incentives, manufacturers, hardship, reckless, high-powered accountants, entitlement, brinksmanship, conducting, uphold.

Vad menar Obama är motorn när det gäller ekonomisk tillväxt i USA?
Hur mycket är ”$2.5 trillion”?
Som alla andra presidenter säger Obama ”The greatest nation on earth” om USA. Skulle en svensk statsminister säga så om Sverige?
Obama vädjar hela tiden om samarbete mellan demokrater och republikaner. Varför? Diskutera.

Inriktning 1: Makt och befogenhet

Passa på att gripa tag i aktualiteter för att belysa samhällsvetenskapliga frågor. Analysera det som brukar kallas presidentstyre och jämför det med vårt system av parlamentarism nu när Barack Obama är i fokus efter omval och ett nytt State of the Union. Lite att ta reda på för eleverna:

 • Vilka befogenheter har presidenten i USA?
 • Trots all sin makt är även USA:s president beroende av det valda parlamentet, kongressen. Hur är han beroende?
 • Vilka presidenter i Europa har mest makt? Har någon lika mycket makt som USA:s president?
 • Jämför den makt som vår statsminister har med den Barak Obama har – skulle Sverige kunna ha en president med så starka maktbefogenheter?

Inriktning 2: Diskutera vapenkontroll

Läs artikeln från den brittiska tidningen The Telegraph: President Obama makes emotional gun control pledge och titta på klippet från Obamas tal. Just den här biten handlar om vapenkontroll och han tar upp händelserna i Newtown som exempel.
Frågor att svara på:

 • Vad hände i Newtown?
 • Obama nämner i sitt tal ”the second amendment” (Det andra tillägget). Vad är det och vad handlar det om? Vad har det med vapenkontroll att göra?
 • Har svenska tidningar kommenterat just den bit som handlar om vapenkontroll? Ta reda på vad man tycker i Sverige.
 • Vad tycker du själv i vapenfrågan?

Läs också den här krönikan från Svenska Dagbladet: Presidentkandidaterna gisslan hos USA:s vapenlobby

Inriktning 3: Skildringen i svenska medier

När världens mäktigaste person håller tal så lyssnar världen. Obamas tal om ”läget i nationen” ger signaler om vad man kan vänta sig av USA den närmaste tiden.

 • Hur skildrade svenska tidningar talet? Ledare? Nyhetsartiklar?
 • Googla ”State of the Union”, eller ”Obamas tal”, eller liknande tillsammans med namnet på svenska tidningar. Glöm inte era lokala tidningar.
 • Vad skrevs på nyhetsplats?
 • Kommenterades talet av ledarskribenter och/eller debattörer.
 • Hur kommenterades talet på bloggar och på Twitter?
 • Samla intryck och redogör för varandra i klassen – diskutera!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan, samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasieskolan, samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Gymnasieskolan, engelska
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

Förberedelser

Tillgång till dator för samtliga elever. Eventuellt kan läraren skriva ut en eller två sidor av talet så att eleverna kan arbeta med understrykningar.

Syfte

Diskutera grundläggande begrepp inom ekonomi och samhällskunskap samt några nationella och globala samhällsfrågor utifrån Obamas tal.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.