22 sep 2013

Diskussion om vad dagstidningen innehåller och vem den vänder sig till

4-67-9
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 sep 2015

Be varje elev att tänka på fem personer i sin familj/släkt/vänkrets, som de känner ganska bra. Gärna personer i olika åldersgrupper och med olika kön. Be dem anteckna de personer de valt samt skriva korta fakta om dem (ålder, yrke, intressen).

Eleverna letar sedan upp en sak i tidningen till varje person som de skulle vilja tipsa den personen om i dagens tidning. Du kan låta eleverna välja bland allt som finns i dagens tidning eller begränsa till exempelvis bara redaktionellt material. Eleverna berättar sedan för varandra om vilka personer de tänkt på och vad de valt åt dem. Varför har de valt just det?

Fortsättning
Välj ut en av personerna och läs noga den artikel du valt till honom eller henne. Vad tror du att mottagaren tänker och tycker om det som står i artikeln. Har ni samma åsikt eller skulle ni börja diskutera? Vilka argument har du för dina åsikter?

Diskutera i klassen
Finns något för alla i dagstidningen? Hur kan tidningen tänka för att skriva för alla? Är det så att alla mellan t ex 13-16 år vill läsa om samma saker? Finns det material i dagens tidning som ni tycker passar till alla åldrar och kön?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.