03 sep 2012

Debattartiklar

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidningarna är fyllda av debatter som berör många läsare. Låt eleverna lära sig mer om debattartiklarnas retorik och uppbyggnad.

Här är ett par idéer om hur du kan göra.

1. Debattartikelns delar.
En debatt artikel bygger ofta på följande fyra ingredienser:
Presentation av ämnet/frågan
Argumentation (för och emot, fakta, referenser med källangivelser)
Slutsats
Förslag

• Diskutera först vilken typ av text en debattartikel är. Fakta- eller åsiktstext?

• Låt eleverna försöka att identifiera dessa delar i en debattartikel eller i olika insändare.

• Låt eleverna välja något aktuellt tema som berör dem och själv skriva insändare eller debatt artiklar som bygger på de fyra delarna.

2. Granska innehåll och språk:
A. Stryk under alla faktauppgifter i texten. Finns källan angiven?
B. Leta efter:
• känsloladdade ord/yttryck som uttrycker hot, vädjanden eller förlöjliganden.
• målande bildspråk och dramatiska övertoner
• förutsatt gemensam värdegrund, t ex. “vi svenskar”
C. Diskutera vad skribenten vill uppnå med dessa grepp.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.