31 aug 2012

Bilder på döda barn i tidningen – ja eller nej tack?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Bild, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap, Pressetik
Senast uppdaterad: 20 apr 2022


Syfte:

 • reflektera kring pressetiska dilemman med koppling till publicering av bilder på barn
 • öka elevernas kunskaper om det pressetiska systemet och de pressetiska reglerna
 • utveckla förståelse för bildens roll, och dess påverkan på läsaren, i tidningen och andra medier

Övning: Pressetik och bilder på barn i tidningen

Tidsåtgång: ca 60-90 min.
Förberedelser: internettillgång och möjlighet att visa bilder i klassrummet (materialet kan även skrivas ut) tillgång till artiklar via internet eller papperskopia, utskrift av de kopieringsunderlag, filerna i pdf-format nedan, som hör till övningen.

Artikeltext utan bild:

Kopieringsunderlag Brandartikel utanbild

De pressetiska reglerna:

Medieombudsmannen om Publicitetsreglerna

Vad tidningar bör tänka på vid publicering av bilder på barn här:

Kopieringsunderlag Bildpublicering barn

Passar för: högstadiet (främst de äldre åldrarna), gymnasiet

Genomförande:
1. Introducera övningen genom att visa bilden i Aftonbladet på Nanna och Sarah och berätta kort om händelseförloppet och det som står i artikeln.

2. Be eleverna att enskilt fundera över om de tycker att det var lämpligt eller olämpligt att Aftonbladet publicerade bilden på de två flickorna.

3. Låt de elever som tycker att det var olämpligt ställa sig upp och de som tycker att det var lämpligt sitta kvar. Lyft sedan några elevers tankar om varför de anser att det var lämpligt respektive olämpligt. Skriv upp deras svar och hur de motiverar sitt ställningstagande på tavlan. Fyll på tills alla svarsalternativ är uttömda, till exempel enligt följande mönster:

Lämpligt
Genom bilden får man en personlig koppling

Olämpligt
Jobbigt för de anhöriga att se

4. Visa artikeln med bildinnehållet borttaget: Kopieringsunderlag_Brandartikel_utanbild och jämför de två olika varianterna, med bild och den med endast text.

Diskutera:

 • Vad tillför bilden?
 • Skulle du läsa artikeln/köpa tidningen om bilden inte fanns med? (Koppla gärna frågan till vad mediekonsumenterna har för ansvar för det som tidningen publicerar?)
 • Vad kan vara syftet med att tidningen valt att publicera bilden?

5. Gå igenom publicitetsreglerna om etik för press, radio och tv och berätta kort om vilka som står bakom dem.

Om de pressetiska reglerna

Reglerna är branschens egna och kan liknas vid tumregler mer än av en formell regelsamling. Bakom reglerna  står Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd som representerar mediernas huvudorganisationer och företag:

 • TU ‒ Medier i Sverige
 • Sveriges Tidskrifter
 • TV4
 • Sveriges Television (SVT)
 • Sveriges Radio (SR)
 • Utbildningsradion (UR)
 • Journalistförbundet
 • Publicistklubben

Mer information om Allmänhetens medieombudsman och Mediernas Etiknämnd hittar du här.

6. Låt eleverna enskilt, parvis eller i smågrupp arbeta med tre olika bildpubliceringar och tillhörande diskussionsfrågor. Övningen går ut på att eleverna ska göra egna pressetiska ställningstaganden. För ett kortare upplägg kan du välja att fokusera på ett fall. Notera att ställningstagande nummer tre är samma nyhet som används i introduktionen.

Kopieringsunderlag här: Kopieringsunderlag_Pressetiska_stallningstaganden

7. Samla elevernas svar och ställningstaganden i en gemensam avslutning. Vilka publiceringar anser de vara rätt/fel? Vilka avsnitt ur de pressetiska reglerna har de valt att plocka fram, et cetera.?

Till hjälp för sina pressetiska avgöranden har eleverna följande två underlag:
De pressetiska reglerna Kopieringsunderlag_Pressetiska regler
Alexandra Lundvik, jurist på TU, berättar om vad tidningar bör tänka på just vid bildpublicering av bilder på barn: Kopieringsunderlag_Bildpublicering_barn

Tips för fortsatt eller fördjupat arbete:

Övningen ”Bilder som berör” där klassen ges tillfälle att reflektera över hur barn presenteras i tidningar och media idag och barns mänskliga rättigheter.

Övningen är publicerad för de yngre åldrarna. Scrolla till ”Del 2” övning 1. Upplägget går utmärkt att använda även med ungdomar. Byt bara ut ordet ”barn” mot ”ungdomar” eller använd formuleringen ”barn och unga”.

Andra lektionsförslag om bilder i tidningen:

En bild kan berätta en hel historia

Nyhetsbilden berättar – analysmodell

Bildövning: När hjärnan lurar ögat

Bildanalys av män och kvinnor

Tidningens bilder

I Alexandra Lundviks text berörs termen allmänintresse i förhållande till pressetik. En förklaring av vad det innebär och fler övningar om allmänintresse hittar du i lektionstipset Kul att veta eller viktigt att veta?

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Ur kursplanen i samhällskunskap, sid. 202:
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 7–9:
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Motsvarande kopplingar finns även för gymnasieskolan.


 

Förberedelser

Tillgång till artiklar, utskrift av pdf:er

Syfte

Öka kunskapen om det pressetiska systemet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.