10 aug 2013

Bildanalys med genusglasögon

7-9Gymnasiet
Kurs: Bild
Lektionsantal: 
Tema: Genus
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Ett traditionellt mönster i pressbilder, konstbilder och reklambilder har varit att kvinnor sitter och män står. En annan bildtradition är att kvinnor ler och tittar in i kameran medan män är allvarliga och tittar någon annanstans – deras blick visar att de är “upptagna” av något. Ytterligare en bildkonvention är att bilder av män tas underifrån och av kvinnor ovanifrån, så kallat grod- respektive fågelperspektiv. Perspektiv som får kvinnan att se liten ut, och mannen stor.

Diskutera bilder ur tidningen med eleverna:

  • Vilken känsla förmedlar bilden?
  • Är bilden tagen uppifrån eller nerifrån? I vilken situation har fotografen valt att fånga sitt motiv? Är personen passiv eller aktiv?
  • Tittar personen på bilden in i kameran eller är hon/han sysselsatt med något annat?
  • Hur påverkar det vilken känsla man får av bilden?
  • Varför har fotografen valt ut just den bilden bland de många som fanns i kameran efter avslutat uppdrag?

Fler genusövningar hittar du i Mediekompass lärarmaterial Medier och genus!

Medier och genus

 

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.