08 maj 2013

Bevaka ESC och utforska Europa

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

 

Tidsåtgång
Insamlingen av artiklar m.m. pågår under en dryg vecka (vecka 20 plus måndag i vecka 21) och kan skötas delvis under skoltid, delvis som hemuppgift. Fördjupning 1 och 2 tar minst en lektion vardera. Skrivuppgiften bör ta minst en lektion och sedan följas upp. Det skrivna bör diskuteras och ges respons, sådant utvecklar!

Förutsättningar
För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från vecka 20 samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Bakgrunden

Vilka deltar? Gör en lista över deltagande länder. Se kartan här! Gör topplistor där ni rangordnar länderna efter invånarantal eller yta. Leta efter fler fakta i medierna. Gör de faktarutor för varje land? Använd i så fall dem för att bygga ut er egen faktabank om varje land.
Ett alternativ är att varje person i klassen tilldelas ett deltagarland och sedan presenterar aktuella fakta om landet, artisten, låten, etc.
Om ni listar länderna i ett Excelark kan ni sedan föra in ländernas invånarantal och yta i egna kolumner. Sedan är det lätt att rangordna länderna i olika tabeller.
Efter varje semifinal får ni revidera era listor.

Fördjupning 1

I varje final av ESC har det diskuterats hur grannländer röstar på varandra. Analysera slutresultatet i tävlingen och granska hur grannländer röstat på de låtarna som placerat sig högst. Har det betydelse om länderna i topp tillhör olika språkgrupper? Hur ser det ut med länder som talar slaviska språk, germanska språk eller romanska språk? Ta reda på var dessa språkgrupper finns i Europa.
Hur skriver tidningarna om dessa frågor?

Fördjupning 2

Vad skriver din egen lokaltidning?
Hur bevakar den lokala tidningen finalveckan i Malmö? Har de egen reporter på plats eller publicerar de artiklar från TT eller annat externt material? Samla allt de skriver under finalveckan och inte minst måndagen efter finalen. Jämför med det material som finns i de stora medierna.
Följer kanske den lokala tidningen upp någon lokal vinkel? Kanske finns det personer från området som är inblandade i arbetet med finalen och därför blir av lokalt intresse.
Du blir en mediebevakare och recensent!

Fördjupning 3

Redovisa dina intryck från finalveckan genom att skriva en nyhetsartikel. Försök att ge din personliga vinkel på något som fastnat speciellt hos dig! Kanske var det en liten, marginell händelse som är värd att lyfta fram. Använd citat du hittar i olika medier för att förse din artikel med pratminus (direkt tal).
Skriv en faktaartikel (utan dina åsikter!) på mellan 1500 och 2000 tecken. Förse den med minst tre pratminus och två mellanrubriker. Låt gärna ett pratminus komma redan i ingressen. Hittar du en bra bild att illustrera din text med så kan du redigera artikeln snyggt. Går att göra i Word men blir naturligtvis ännu bättre i ett redigeringsprogram (Publisher, InDesign, etc).
Lägg lite energi på din rubrik, den avgör om du får läsare eller inte!
Jämför och diskutera era ämnesval.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Geografi: Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
Samhällskunskap: Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Gymnasiet
Samhällskunskap och svenska: I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Förberedelser

För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från vecka 20 samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.