15 sep 2014

Barnen i Gaza

4-6 Arkiv
Kurs: Religion, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En till två lektioner.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Förra veckan öppnade de skolor i Israel, som ligger nära gränsen till Palestina och Gaza. I går, söndagen den 14 september, öppnade skolorna i Gaza för de palestinska barnen. Men var ska de palestinska familjerna ta vägen som mist sina hem och tillfälligt bor i klassrummen?

Det här lektionsförslaget bygger på ett radioinslag och en tidningsartikel som båda handlar om skolstarten för barnen i Gaza. Radioinslaget är ur palestinskt perspektiv och artikeln ur ett israeliskt. Lyssna på radioinslaget, läs artikeln och dra ut den så att eleverna har var sin. Aftonbladet ger i sin artikel Gazakriget dag för dag en överblick hur kriget började och utvecklade sig under sommaren. Den kan vara bra som bakgrundsfakta till lektionen. Den försöker ge svar på hur kriget började och varför Israel och Hamas strider.

A Introduktion

Lyssna på Cecilia Uddéns inslag i P1 morgon, Vart ska Gazas hemlösa ta vägen när skolan börjar? Programmet är 7:32 minuter långt. Om du vill kan du komplettera programmet med det tidningsreportage från Gaza som ytterligare ger en inblick i hur barnen blev krigets offer.
SvD: Barnen i Gaza blev Gazakrigets stora offer
Samtala om programmet.
• Vilka handlar programmet om?
• Vad har hänt den här familjen och deras grannar?
• Varför blev de bombade?
• Vilka är Hamas? Är familjen Hamasanhängare?
• Hur ser familjerna på Israel?
• Vilken framtid önskar mamman för sina barn?
• Hur tänker du om det du nyss har hört?
• Medlare försöker skapa en långvarig vapenvila. Varför tror du att de deras arbete är särskilt svårt i Israel och Palestina?
• Hur viktigt är det att Cecilia Uddén och andra journalister gör sådana här reportage?

B Fördjupning

Inte långt från gränsen till Gaza bor den israeliska flickan Hadar Cohen, sex år. Hon började skolan för en vecka sedan. Läs artikeln om Hadar och jämför den med Cecilia Uddéns program om barnen i Gaza.

Artikeln är lång och vinner kanske på att ni läser den gemensamt i klassen. Läs korta stycken, förklara och diskutera! Gör understrykningar direkt i texten på sådant som skiljer sig från det ni hörde om de palestinska barnens situation och på sådant som är gemensamt. Arbeta till exempel med pennor i olika färg.
Avsluta med en diskussion. Är det möjligt att nå en beständig fred?
Lista elevernas förslag på öppningar i konflikten respektive hinder för en beständig fred.

C Aktivitet

Låt eleverna under fem minuter skriva av sig sina tankar. Stimulera flödesskrivning och uppmana eleverna att fånga de tankar som dyker upp i deras huvuden. Låt de elever som vill dela med sig av sina tankar.

D Uppföljning

Konflikten mellan Israel och Palestina är komplicerad. Bildandet av staten Israel 1948 anses som den huvudsakliga orsaken till konflikten. Låt eleverna ta reda på mer om varför staten Israel bildades och varför det har lett till konflikter. Uppmana eleverna att ge exempel på händelser som har förvärrat konflikten och möjlighet till fred.
Fakta om Israel och Palestina:
Israel och Palestina – två folks heliga land
SO-rummet
Wikipedia

E Bakgrund

Fler nyheter från Gaza:
Gazas ekonomi drabbas hårt av kriget
Hamas medger beskjutning inifrån Gaza

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Religion
Syfte
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.
Svenska
Syfte
• Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier
Centralt innehåll i svenska årskurs 4-6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

Förberedelser

Lektionsförslaget bygger på ett radioinslag och en tidningsartikel, lyssna på radioinslaget, läs artikeln och dra ut den så att eleverna har var sin.

Syfte

• Att ur ett barnperspektiv belysa den aktuella konflikten i Gaza.
• Att ge en bakgrund till striderna mellan Israel och Palestina.
• Att belysa och skapa förståelse och empati för hur familjer drabbas av krig.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.