16 sep 2013

Att vara kung eller president

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1–2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Moment A – introduktion

Inledande frågor:

  • Hur tror du att det är att vara president i USA?
  • Hur tror du att det är att vara kung i Sverige?

Samtala kring några av de senaste nyhetshändelserna. Samla beskrivande ord!

Moment B – fördjupning

Sammanfatta det ni resonerade om i moment A.
Förklara begrepp som monarki, tronföljd, republik och presidentval.

Moment C – aktivitet

Enskilt arbete
1. Skriv ner minst en fördel med att vara
– president i USA
– kung i Sverige

2. Skriv ner minst en nackdel med att vara
– president i USA
– kung i Sverige

3. Nämn minst en sak som skiljer uppdraget att vara president i USA från att vara kung i Sverige.

Arbete i mindre grupper
Redovisa svaren för varandra och rangordna fördelarna och nackdelarna var för sig.
Diskutera i gruppen:
Skulle du vilja bli vald till president? Varför /varför inte?
Skulle du vilja bli född till kung/drottning? Varför/varför inte?

Moment D – uppföljning

Lyft några röster från varje grupp och sammanfatta diskussionen.
Fokusera mer på argumentationen än på åsikterna.

Bakgrund

President Obama
Dagens Nyheters grafik: Så skyddas Obama i Sverige
http://www.dn.se/sthlm/grafik-sa-skyddas-obama-i-sverige/

Svenska Dagbladets bästa bilder från Obamas Sverigebesök. Bildspel:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/basta-bilderna-fran-sverigebesoket_8484530.svd

Kung Carl XVI Gustaf
Sveriges kungahus: Aktuella händelser
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen

Göteborgs-Posten: Kungen firar 40 år på tronen
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2037509-kungen-firar-40-ar-pa-tronen

Koppling till skolans styrdokument

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6:

  • Tala, lyssna och samtala

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer…

 

Förberedelser

Se rubriken ”Bakgrund”. Välj någon av föreslagna länkar, eller andra, som du kan starta lektionen med.

Syfte

Lektionstipset syftar till att träna förmågorna att reflektera, samtala och argumentera kring aktuella samhällsfrågor och att närma sig en insikt om hur olika politiska strukturer är uppbyggda.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.