31 aug 2013

Äntligen! Tomas Tranströmer får Nobelpriset

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bakgrund: Tomas Tranströmer är född 1931 och uppväxt i Stockholm. Han är utbildad psykolog och arbetade bland annat på ett ungdomsfängelse som också har fått utgöra motiv för några av hans dikter. Tranströmer debuterade med ”17 dikter” 1954 och fick snabbt en position som en av de främsta lyrikerna i sin generation. Han har gett ut ett 20-tal diktsamlingar och är översatt till ett 60-tal språk. Hans lyrik beskrivs som vardaglig med drag av mystik och naturlyrik. Tranströmer använder sig ofta av laddade metaforer. 1990 drabbades han av en hjärnblödning som delvis har förlamat honom. Sedan dess har han mer och mer lämnat sina långa dikter till förmån för haikuformen. Han är en skicklig pianist men efter sin stroke spelar han oftast vänsterhandsstycken.
Tomas Tranströmer är den åttonde svensk som får litteraturpriset och den förste sedan Eyvind Johnson och Harry Martinson fick priset 1974.

Uppgift 1

Passar för: Åk 1-6
Syfte: Att få veta mer om Tomas Tranströmers bakgrund
Tidsåtgång: 40 min
Förberedelser: Du behöver tillgång till internet och möjlighet att visa/lyssna på inslagen nedan för klassen.
Genomförande:
Öppna länken och titta på inslaget om Tranströmer i SVT:s Babel.

Diskutera i klassen:
1. Hade ni hört talas om Tomas Tranströmer innan han fick Nobelpriset? I vilket sammanhang?
2. Tycker ni att han verkar ha haft en lycklig eller olycklig barndom? Motivera.
3. Vad arbetade hans mamma med?
4. När lämnade pappan familjen?
5. Vad utbildade sig Tomas Tranströmer till?
6. Runmarö har en speciell plats i hans hjärta. Där tillbringade han somrarna. En släkting, Fritz, blev mycket viktig för honom. Hur var de släkt?
7. Tomas intressen (förutom skrivandet) var musik, astronomi och naturen vilket märks i hans dikter som handlar mycket om dessa ämnen. Sätt 1, 2, 3 i den ordning som dessa ämnen intresserar er.
8. I vilken stadsdel i Stockholm växte Tomas Tranströmer upp? (Han bor där nu också).
9. Hans morfar arbetade som lots. Vad gör en sådan?
10. En av dikterna börjar med orden ” Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna”. Lyssna på dikten Allegro här (den är mindre än en minut)

Skriv en egen dikt om vad ni gör efter en svart (dålig) dag för att få tillbaka energin och glädjen.

Uppgift 2

Passar för: Åk 4-6
Syfte: Att se hur dikt och musik kan hänga ihop och att diskutera bakgrunden till en dikt.
Tidsåtgång: 40 min
Förberedelser: Du behöver tillgång till internet och möjlighet att visa/lyssna på inslagen nedan för klassen.
Genomförande:
Tillgängliggör länken och lyssna på intervjun med Tomas Tranströmers dotter Emma som är sopran.

Här kan ni läsa dikten Dagsmeja som Tomas skrev till Emmas födelse.

Diskutera var i dikten man märker att det handlar om att ett barn har fötts. Finns det någon strof som ni tycker speciellt mycket om? Läs upp den för klassen!

Uppgift 3

Passar för: åk 4-6
Syfte: Att få uppleva att en dikt kan låta på olika sätt beroende på vem som läser den.
Tidsåtgång: 20-40 min
Genomförande:
Här kan ni höra Tomas Tranströmer läsa sin dikt C-dur.

Lyssna igen men nu när skådespelaren Rikard Wolff läser.

C-dur handlar om kärlek. Diskutera i par:
1. Var utspelar den sig?
2. Vilken årstid är det?
3. Hur känner sig mannen i dikten?
4. Försök beskriva vad ni känner när ni lyssnar på den.
5. Kanske fick ni en starkare upplevelse under någon av uppläsningarna? Vilken? Varför, tror ni?
6. Tomas Tranströmer är intresserad av musik, astronomi och naturen. Märks det i dikten? Var?

Länkar

Dagens Nyheter: Tranströmer om Tranströmer
UppsalaTidningen: Äntligen, Tomas!

Koppling till läroplanen:

(centralt innehåll i ämnet svenska)
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.