11 aug 2013

Analysera tidningens beskrivning av kvinnor och män

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 11 aug 2015

GÖR SÅ HÄR
Låt eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupper. Dela ut varsin tidning, kopiera instruktionen nedan och låt dem undersöka:

  • Alla har efternamn

För- och efternamn är en statusmarkör. Hittar ni några skillnader i hur namnen skrivs ut? Vilka kallas bara vid förnamn?

  • Klädsel, en fälla

Jämför artiklar om män och kvinnor och lägger märke till hur journalisten skriver eller inte skriver om deras klädsel. Anteckna om ni ser några skillnader.

  • Kontrollera i tidningen

Vilken koppling hittar eleverna i tidningen mellan ämne och kön?

  • Norm och undantag

Oftast spelar kön ingen roll i sammanhanget men ändå utgår vi från att mannen är norm och kvinnan undantaget. Läs artiklar och stryk under ställen där journalisten markerar att det handlar om en kvinna även när det inte är relevant. Exempelvis “den kvinnliga arkitekten”, “den kvinnliga bilföraren”, “den kvinnliga läkaren” och så vidare. Kan någon hitta motsvarande sätt att uttrycka sig om män? “Den manlige cyklisten”, “den manlige affärsinnehavaren”?

Låt eleverna redovisa sina resultat. Fundera och diskutera vad skillnaderna kan bero på, och om skillnaderna är något problem. Varför i så fall? Låt gärna eleverna skriva detta som en diskussionslogg först, så att alla elever hinna tänka och fler kan komma till tals.

BAKGRUND
I Mediekompass lärarmaterial Medier och genus hittar du bakgrund, fakta och fler lektionstips.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.