29 maj 2013

Analysera nyhetsvärderingen

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Spänner över lite längre tid
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

De allra flesta lokaltidningar har en sida för svenska nyheter, inrikes, och en sida för utländska nyheter, utrikes. De här sidorna utgör vanligtvis ett koncentrat av de viktigaste TT-telegrammen som inkommit det senaste dygnet. Att granska de här sidorna under en längre tid kan vara ytterst givande och kan ge eleverna en vana att skaffa sig nyheter från seriösa medier. Kanske kan ni stimulera eleverna att börja följa nyhetsflödet under sommaren.

Tidsåtgång

De här övningarna tar sin tid då man måste följa in- och utrikessidorna över en längre period, en vecka, två veckor, en månad – eller varför inte sommaren 2022.

Förutsättningar
Här krävs nog tillgång till papperstidningen. In-och utrikes brukar inte ligga på tidningarnas webbsidor. Kontakta din (dina) lokaltidning (-ar) och be att få ett antal till klassen under en period. Det brukar kunna lösas utan kostnad! För sommaren måste det bli elevens uppgift att hitta tidningen.

Samhällskunskap

Valet av nyheter på inrikes och utrikessidorna säger ganska mycket om nyhetsflödet i Sverige och världen. Granska inrikes- och utrikessidorna under en längre period. Varifrån kommer rapporteringen? Är det så som vi vanligtvis tror att så gott som alla nyheter kommer från Europa och Nordamerika? Blir Afrika helt tomt?
Försök att förklara er statistik. Vad är det som gör att nyheterna har det ursprung som det har under den givna perioden?
Vilka är det som återger nyheterna? Världens ledande nyhetsbyrå är franska AFP. Dominerar de nyhetsflödet? Gör statistik över vilka nyhetsbyråer som återger nyheterna.
Ta reda på mer om Sveriges ledande nyhetsbyrå, TT. Gå in på https://tt.se/om/om-tt

Geografi

Varför inte ge eleverna en sommaruppgift:
Använd en Sverigekarta och en världskarta, antingen papperskartor eller digitala versioner från nätet. Pricka in alla platser varifrån nyheter kommer. Bildar nyhetsursprungen något mönster? Ta fram befolkningssiffror för de länder varifrån de flesta nyheter kommer. Hur stor andel av världens befolkning finns i de länder varifrån de flesta nyheter kommer?
Ta reda på mer om de platser varifrån nyheterna kommer!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan, Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Centralt innehåll: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Gymnasiet, Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Förberedelser

Här krävs nog tillgång till papperstidningen. In-och utrikes brukar inte ligga på tidningarnas webbsidor.

Syfte

Kunskap om nyhetsvärdering

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.