31 aug 2012

Aldrig i livet att jag skulle lägga ut det på nätet!

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap, Värdegrund
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Sociala medier ger  roliga möjligheter att dela allt möjligt – och ibland går  kommunikationen snabbt utan tid för eftertanke. Öka elevernas digitala  kompetens genom att diskutera var gränsen går mellan privat och  personligt.

Syfte:
• Reflektera kring framtida konsekvenser av att lägga ut privat information på nätet.
• Ökade kunskaper om möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Förhandsläsning för lärare: hos Statens medieråd finns bra material om barn och ungdomars sociala liv på nätet: Länk här!
Förberedelser: post-it lappar att dela ut till eleverna, tillgång till internet och möjlighet att visa filmklipp i klassrummet.
Tidsåtgång: ca 1-2 lektioner.
Om övningarna:
Upplägget innehåller tre enkla övningar.

Övning 1: Aldrig i livet att jag skulle lägga ut det på nätet!

A. Låt eleverna ”brainstorma” kring påståendet i rubriken. Dela ut post-it lappar som de får fylla i med exempel på vad de aldrig skulle publicera. Låt dem sedan placera sina lappar på tavlan. Informera om att de bara ska skriva en sak på varje lapp. (Detta för att det ska vara lätt att gruppera lapparna).

B. Titta gemensamt på sammanställningen och fundera:

 • Är det några lappar som alla elever är helt överens om?
 • Är det några lappar som vissa elever tycker är ok?

C. Gruppera lapparna utifrån elevernas bedömningar.

D. Diskutera sedan:

 • Vad kan det finnas för risker med att lägga ut privat information av olika slag på nätet?
 • Hur vet man vad som är ok eller inte? Vem bestämmer spelreglerna?

Övning 2: Om att lägga ut det allra mest privata

Lovisa, 14 år våldtogs och berättade om händelsen genom en film på Facebook.
A. Se Lovisas film på expressen.se här.

B. Diskutera sedan:

 • Vad är elevernas intryck efter att ha sett filmen?
 • Kan det ibland vara så att vissa saker är lättare att lägga ut på nätet än att säga ”öga mot öga”? Har eleverna något förslag eller exempel från sitt eget liv?
 • Tror eleverna att Lovisa om 10 år tycker att det var ett bra beslut att publicera filmen?

Övning 3: Lägga ut personlig information om andra – ok eller inte?

A. Låt eleverna läsa Eva Rusz råd i Aftonbladets relationsakut. Frågan handlar om att en part i en relation publicerar privat information på Facebook mot partnerns vilja.

B. Låt eleverna ta ställning till följande påståenden om texten genom att placera sig i olika ändar av klassrummet. Lyft sedan några tankar från varje åsikt.

 • Johannes är alldeles för känslig.
 • Tjejen borde sluta lägga ut privat information om Johannes inte gillar det.

C. Diskutera gemensamt:

 • Hur vet man var gränsen går för vad man får lägga ut för information om nära och kära? Bör man fråga?
 • Råder olika oskrivna regler för olika personer? Skulle eleverna lägga ut samma saker om sin mamma, kompis, eller en kändis som de aldrig träffat?
 • Hur ofta tänker de på att de kan såra andra genom att skriva saker på nätet? I vilka sammanhang tvekar de?

Länkar

Datainspektionen: Om publicering på internet

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällskunskap

Lgr11, centralt innehåll, årskurs 7-9:
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Gymnasiet (2011) under rubriken ämnets syfte:
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant.

Förberedelser

Tillgång till internet

Syfte

Öka elevernas digitala kompetens

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.