29 maj 2013

112 – ”en mun, en näsa, två öronknepet” kan rädda liv

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

 

Bakgrund
Enligt läroplanens centrala innehåll ska eleverna lära sig om ”Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola”.
Aftonbladets artikel med rubrik Ringde 112 åt mamma med hjälp av en ramsa passar perfekt in i det sammanhanget. Det är en solskenshistoria om en sjuårig pojke som ringde SOS Alarm när han hittade sin mamma medvetslös. Artikeln hittar du här:
http://www.aftonbladet.se/incoming/article16854018.ab

Förberedelser, Snabbisen
1. Läs artikeln Ringde 112…
2. Förbered hur du ska presentera nyheten för eleverna, via projektor/interaktiv tavla, eller i pappersform.
3. Spara eventuellt artikeln för framtida användning.

Förberedelser, Jobba med lokaltidningen
Fixa ett antal lokala dagstidningar, gärna dagsfärska. Minst en tidning på två elever.

Snabbisen

Läs Aftonbladets nyhet om ”112-ramsan” tillsammans och samtala om den.
1. Använd gärna några av de journalistiska frågorna som du får svar på i texten:
•    Vad har hänt?
•    Vem/vilka handlar texten om?
•    Var hände det?
•    När hände det?
2. Låt eleverna berätta om något tillfälle då de själva varit med om att någon ringt 112.
3. Lär eleverna ramsan!
4. Hur kan ett samtal med SOS Alarm låta? Berätta!
5. Knyt ihop samtalet med att sammanfatta vilka viktiga samhällsfunktioner som samverkade för att rädda pojkens mamma.

Jobba med lokaltidningen

Låt eleverna bläddra igenom tidningen parvis och leta nyheter som de tror har föregåtts av att någon har ringt SOS Alarm.
Klipp ut nyheterna.
Presentera dem för klassen.
Tala om vilka samhällsfunktioner som varit inblandade och varför.
Sortera gärna artiklarna under rubriker som räddningstjänst, polis, sjukvård och så vidare.

Kopplingar till skolans styrdokument (Lgr 11)

Centralt innehåll, samhällsorienterande ämnen, åk 1-3, s. 200
Att leva i närområdet
•    Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
•    Yrken och verksamheter i närområdet.

Förberedelser

1. Läs artikeln Ringde 112…
2. Förbered hur du ska presentera nyheten för eleverna, via projektor/interaktiv tavla, eller i pappersform.
3. Spara eventuellt artikeln för framtida användning.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.