Nobeldagen

10decHela dagenNobeldagen

Om evenemanget

Uppmärksamma Nobeldagen, den 10 december, med nyhetsmedierna som utgångspunkt för undervisningen.

Mediekompass kommer inför Nobeldagen att publicera nya lektionstips och eventuella andra överraskningar. Håll utkik på sajten!

Tid

Hela dagen (Lördag)