Källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset


  Publicerad: 18 mars 2020

Det gyllene förstoringsglaset har delats ut av Internetstiftelsen sedan 2017 med syfte att uppmärksamma initiativ som ökar kunskapen om vikten av källkritik när man tar del av information på nätet och sociala medier. Priset delas ut i två kategorier där projektet Nätsmart Mora vann i kategorin skola. Inom projektet samlas information och arrangeras föreläsningar för lärare och andra vuxna kring ämnena källkritik, sociala medier, upphovsrätt och integritet.

I kategorin allmänheten tilldelas priset Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning. Huvudadministratör för gruppen är Mathias Cederholm som tillsammans med Mats Karlsson driver Alle fonti, där de hjälper organisationer och enskilda att tänka källkritiskt. Facebookgruppen är en förlängning av det arbetet.

Dessutom delas ett hederspris ut till Torsten Thurén, docent i journalistik, med motiveringen: Med gedigen och akademisk förankring har Torsten Thurén utvecklat källkritiska kunskaper hos generationer av studenter, och med sina populärvetenskapliga böcker har han outröttligt ökat den källkritiska medvetenheten hos vanliga internetanvändare.

Vi på Mediekompass riktar ett varmt grattis till pristagarna!

X
X