Åldersklyftor i mediebruket


  Publicerad: 17 augusti 2015

Svenskarnas medievanor blir allt mer fragmenterade. Det framgår av forskarantologin Fragment. SOM-institutets nya bok. Nyhetsanvändningen kännetecknas av stora åldersklyftor. Även i synen på digital mediemoral finns det stora skillnader mellan åldersgrupper.

Medievärlden: ”Parallella medievärldar för unga och gamla”

SOM-institutet, Kort om boken, Innehållsförteckning

Fragment – hela boken som pdf

X
X