Om lektionen

Årskurs 4-6 SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Vinjetter öppnar kontakten med läsaren


  Publicerad: 04 september 2013
Tema: Mediekunskap

Gör i klassen
* Låt eleverna ringa in tidningens fasta vinjetter. Finns det något ställe där det saknas sidvinjett? Finns det någon tanke med det? Har tidningen en bra struktur? Vill klassen ändra på något? Vilka tillfälliga vinjetter finns det? Kunde det varit fler? Var i så fall? Kan en tidning ha hur många tillfälliga vinjetter som helst?

Om lektionen

Årskurs 4-6 SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X