Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6, Årskurs 7-9 SH/SO, SV Ej angivet

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Tidningsskolan: Tisdag


  Publicerad: 20 augusti 2013

De sex journalistiska frågorna VAD, VAR, NÄR, VEM/VILKA, HUR och VARFÖR sitter i ryggraden hos varje journalist. Svaren på dessa frågor är basen i en notis och kärnan i en nyhetsartikel. På bara ett par meningar i början av texten kan och ska en journalist berätta det viktigaste. Sättet att skriva journalistiska texter underlättar för eleverna att återberätta en nyhetstext. 

Förslag på arbetsgång vid nyhetsprat i klassen:

1. Eleverna läser igenom sin nyhetstext med pennan i hand. 

2. De stryker under svaren på respektive fråga:

– Vad har hänt?

– När hände det? 

– Var hände det?

– Vem eller vilka var inblandade?

– Varför hände det?

– Hur gick det till?

3. De tränar sig att med hjälp av understrykningarna muntligt återberätta händelsen, alternativt skriver ner en liten sammanfattning.

4. Kanske finns nyheten i någon webbtidning så att de även kan visa nyheten därifrån?

5. Arbeta gärna parallellt med kartor.

 

Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6, Årskurs 7-9 SH/SO, SV Ej angivet

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X