Om lektionen

Årskurs 4-6, Årskurs 7-9 SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Text: Jämför tonen och språkbruket i olika tidningstexter


  Publicerad: 22 september 2013
Tema: Mediekunskap

Gör i klassen:
* Eleverna kan studera några olika typer av tidningstexter och för var och en av texterna anteckna ord och uttryck som är omöjliga i någon av de andra texterna. De kan också leta efter annat i texten som anger med vilken ton tidningen vill möta läsaren, till exempel meningslängd, pratminus, tempus, textlängd, speciella uttryck med mera.

 

Om lektionen

Årskurs 4-6, Årskurs 7-9 SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X