Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Synd eller dygd


  Publicerad: 22 september 2013
Tema: Värdegrund

Varje dödssynd har en motsvarighet i en dygd – men ibland verkar det som om dödssynderna blivit vår tids dygder…

Girighet
Vi lever i ett samhälle som göder vårt habegär. Du är vad du har. Marknaden som Gud. Livets mening är rikedom. Dygd: Givmildhet.

Högmod
Fåfänga – arrogans. Vi och dom. A- och B-samhället. Position viktigare än egenskaper. Dygd: Ödmjukhet.

Vällust
Kan röra sig om att se andra människor som ting: (vällust=otukt). Kättja, begär. Dygd: Kyskhet.

Avund
Vi jämför oss alltid uppåt, det finns alltid dem som har mer än jag. Missunnsamhet. Dygd: Frikostighet.

Frosseri
Omåttlighet. ”Shop ´til you drop”. Dygd: Måttlighet.

Likgiltighet
Lättja. Leda. Vi ser oss som offer och det är ingen idé att engagera sig. Vi bryr oss inte, låtsas inte se. Dygd: Bredvillighet.

Vrede
Idag är de de som har, (makt, kapital, privilegier) somblir förbannade om de hotas med att dela med sig. Dygd: Saktmod.

Diskutera dödssynderna:
– Kan de faktiskt ses som dygder? Diskutera olika tolkningar av synderna. Hur påverkas begreppen av tiden – igår, idag, i morgon?

– Välj en dödssynd och leta material i tidningen som belyser begreppet. Sök också motsvarande dygd. Ge många och olika exempel. Motivera valen. Sammanfatta genom att skriva en insändare där åsikterna formuleras.

Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X