Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6 MA

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Matematik i bilder


  Publicerad: 22 september 2013

Matte i bilden
Eleverna väljer var sin bild och beskriver vilken matte de ser i bilden. Hur långt? Hur många? Hur högt? Hur ofta?

Nu ska de formulera matteproblem till de andra i klassen. Det ska vara något som andra kan beräkna, något som andra kan klura ut och något som de kan kontrollera i verkligheten.

Avsluta med att klassen diskuterar de olika problemen.

Geometri
Låt eleverna välja en bild och leta efter geometriska strukturer och objekt i sin bild.

Diskutera varför objekten har fått just den form de har. Det kan vara både estetiska och funktionella skäl.

Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6 MA

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X