Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6 SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Köp- och säljannonser


  Publicerad: 22 september 2013

Leta annonser i tidningen
Låt eleverna klippa ut så kallade eftertextannonser (privata köp- och säljannonser om möbler, cyklar, husdjur med mera) eller bostadsannonser.

Dramatisera
Eleverna arbetar sedan i mindre grupper med att dramatisera en situation som utspelar sig utifrån någon av annonserna.
Exempel:
Telefonsamtal där en intresserad köpare ringer och förhör sig om den annonserade varan.
En person eller familj kommer hem till en annan familj för att titta på deras villa som annonserats ut i tidningen.
Låt de agerande förbereda sina roller utan att motspelaren vet hur de kommer att agera.
Spela upp för klassen och diskutera vad som hände.

Om lektionen

Årskurs 1-3, Årskurs 4-6 SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X