Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

För de äldre: Synder och dygder


  Publicerad: 22 september 2013

* Under medeltiden hade de sju dödssynderna stor plats i människors liv. Fortfarande kan de ses som en riktlinje för det dagliga livet. Har dödssynderna blivit vår tids dygder?

Eleverna välj en eller flera dödssynder och letar material i dagstidningen som belyser begreppet. De söker också motsvarande dygd. Uppmana dem att ge många och olika exempel och motivera sina val.

Girighet – givmildhet
Högmod – ödmjukhet
Vällust – kyskhet
Avund – frikostighet
Frosseri – måttlighet
Likgiltighet – bredvillighet
Vrede – saktmod

Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X