Om lektionen

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Familjesidan – något man närmar sig med värdighet


  Publicerad: 22 maj 2013

 
Tidsåtgång
Insamlingstid bör vara minst en vecka, gärna mer om det gäller dödsannonser. Bearbetningen i varje ämne bör sedan ta en till två lektioner.

Förutsättningar
Här gäller det att ha tillgång till papperstidningar, den här typen av material brukar inte finnas på tidningarnas webbsidor.

Övningar i geografi/samhällskunskap

Undersök dödsannonser ur olika perspektiv:
1. Hur gamla har människorna blivit. Granska dödsannonserna i minst en vecka och räkna ut medellivslängden. Jämför med siffrorna för hela Sverige.
2. Sverige är idag ett mångkulturellt land med alla de stora religionerna representerade i befolkningen. Märks detta på den familjesida ni granskar?
3. Titta på födelseannonser också: Hur ser fördelningen ut mellan pojkar och flickor? Hur är fördelningen födda pojkar och flickor i Sverige under ett år (2012)?
4. Hittar du många tecken, generellt, på ”familjesidan” som visar på att Sverige är ett mångkulturellt land? Eller är det så att de nya svenskarna ännu inte hunnit inta den här sidan (sidorna)?

Övningar i religion

För några decennier sedan förekom enbart kors som symboler i dödsannonser, idag finns en uppsjö av olika symboler. Vilka symboler förekommer? Sammanställ vad ni hittar i er egen tidning och/eller i andra tidningar. Vad säger symbolerna om de avlidna? Diskutera!
Titta här vad Dagens Nyheter erbjuder.
Välj ut era favoriter och diskutera i klassen vad som är lämpligt och inte lämpligt.
I dödsannonser finns ofta inbjudan till begravningsgudstjänst, eller annan ceremoni. Vilka olika ceremonier förekommer?
Passa på att diskutera hur man uppför sig på en begravning. Vilka oskrivna ”lagar” finns det? Läs mer på Fonus hemsida.

Övning i svenska

Skriv en levnadsteckning över någon människa du känt eller beundrat, en människa som är avliden. Försök dock att hålla den neutral, det ska alltså inte bli någon beundrarskrift men ändå ett innehåll som visar respekt för människan! Försök att göra levnadsteckningen lite speciell. Du kan naturligtvis redogöra för personens liv från födelse fram till idag, men det blir ofta lite mer levande om du kan lyfta fram sådant du tycker är extra viktigt. Plocka fram fina exempel ur människans liv. Du kan exempelvis inleda med något som du tycker karakteriserar personen, eller börja med något som hänt nyligen och därefter plocka ”godbitar” ur personens liv. Har du tillgång till citat från personen i fråga kan de ”lyfta” din text.
Hittar ni levnadsteckningar i tidningen så läs och diskutera – är de ”bra skrivna”, eller?

Kopplingar till skolans styrdokument

Ur läroplanen
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Om lektionen

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X